24.jpg
Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, napływały nowe dowody fałszowania wyników wyborów, zaczęto blokować największe miasta, przewodnicząca Komisji Wyborczej podała się do dymisji, gdy 4 dni po wyborach nie była w stanie ogłosić ostatecznych wyników wyborów...