29.jpg
Każdy konieć jest początkiem czegoś nowego.
Nadal dochodziło do zamieszek, a 3 dni później ukonstytuował się przejściowy Gabinet Władzy Parlamentarnej z Jeanine Añez jako Prezydent na czele.